Skärpta straff för upphovsrätts/varumärkesintrång

2018-02-19

Utredningen gällande straff för vissa immaterialrättsintrång överlämnades i torsdags till regeringen. En ny brottsrubricering, grovt brott med upp till sex års fängelse föreslås införas för upphovsrätts- och varumärkesbrott.

I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon på regeringens hemsida.

Rättighetsalliansen välkomnar förslaget. Utvecklingen går tydligt mot att brottsligheten på området blir allt mer organiserad och kommersiell. Många rättegångar på senare tid har gällt internationella kriminella organisationer som tjänar mångmiljonbelopp på att begå intrång. Sverige är betydligt hårdare drabbat än jämförbara länder samtidigt som de nuvarande straffen är låga i en internationell jämförelse.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more