Högsta domstolen skärper straffet för fildelare

2014-12-09

I en principiellt viktig dom skärpte Högsta domstolen straffet för en man som var åtalade för fildelning av ett femtiotal filmer från 160 till 180 dagsböter.

Högsta domstolen slog fast att varje illegal fildelning, det vill säga nedladdning och en kortare uppladdning, var ett brott och att straffvärdet för ett tillfälle är 50 dagsböter.

Rättighetsalliansen som biträdde åtalet välkomnar domen.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more