Ipred: Telia ska lämna ut abonnentuppgifter

2013-01-03

Ipred: Telia ska lämna ut abonnentuppgifter
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Antipiratbyråns/Rättighetsalliansens ärende mot TeliaSonera. Därmed står Hovrättens beslut att uppgifterna ska lämnas ut fast. Även tingsrätten kom fram till samma bedömning.
Ärendet gäller abonnentuppgiften om vem som drivit den illegala fildelningstjänsten Swetorrents.
- Rättsväsendet börjar komma ikapp. De senaste månaderna har det kommit flera fall från domstolarna som lett till ansvar för illegala fildelare. Nu kommer vi att gå vidare och se vad nästa steg blir.
Det första ipred-beslutet avgjordes i slutet av december 2012. Inom en nära framtid kommer de ärenden som legat på vänt att avgöras. Detta ärende mot TeliaSonera var ett av de första i raden av ärenden som rör ipred.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more