Ja till abonnentuppgifter från HD

2012-12-21

Idag fattade Högsta domstolen beslut i det första Ipred-ärendet gällande ljudböcker (mål nr Ö 4817-09). Till glädje för rättighetshavarna ska operatören lämna ut uppgiften på den abonnent som drev den aktuella piratservern. Den stora framgången med avgörandet är att domstolarna återigen öppnas upp för ipred-beslut. Besluten innebär att information om vem som misstänks ha begått ett upphovsrättsintrång kan lämnas ut till rättighetshavaren efter beslut från domstol. Fram till HDs beslut har övriga ipred-mål i domstolarna lagts på is.

- Vi är nu redo att ta nya tag och pröva lagstiftningen, säger Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.

Vid införandet av lagen 2009 förväntades sig regeringen att hundratals ipred-ärenden skulle lämnas in årligen. Rättighetsalliansen/Antipiratbyrån driver även ett eget ärende mot Teliasonera.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more