Ipred bedöms rättsäker av regeringens utredare

2012-08-16

Idag överlämnade ipred-utredningen sitt arbete till regeringen. Den huvudsakliga slutsatsen är att det finns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier i lagstiftningen.

Samtidigt som ipred-lagstiftninen trädde i kraft april 2009, tillsattes utredningen. Arbetet har gått ut på att analysera de ipred-fall som kommit in till domstolarna. De ärenden som kommit in var betydligt färre än vad utredarna hade förväntat sig.

Hela utredningen finns att tillgå på Justitiedepartementets hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/16384/a/197352.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more